V a l i t s e

* Jos kiertosi (P 28) on poikkeavan lyhyt tai pitkä, määritä myös se!
TULOKSET

Verinäyte seulontaa varten

Niskaturvotus-ultraäänitutkimus

Rakenneultraäänitutkimus

Milloin täyttyy raskausviikko

Raskauden kesto ajalla